Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą. Uroczysty powrót do Polski 20 I 1920 Pierwszą okazją do manifestowania patriotyzmu Bydgoszczan było przyłączenie do Polski w styczniu 1920 r. Wydarzenie to z odrodzonym Wojskiem Polskim pod […]

Żydzi w Bydgoszczy i regionie

Współcześnie często nie pamiętamy, że w naszym regionie mieszkali także Żydzi, mniejszość religijna i narodowa, zorganizowana w samodzielne gminy. W efekcie zachodzących stopniowo procesów asymilacji, migracji ludności i emigracji, a przede wszystkim niemieckich zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim w latach 1939- 1945, dziś Żydów na co dzień spotyka się sporadycznie. Także niewiele pozostało po nich […]

Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy możliwy jest […]

Dr Anna Perlińska

Dr Anna Perlińska (1921 – 2005) Już jako nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bydgoszczy, usytuowanej przy ul. Dworcowej naprzeciw Archiwum Bydgoskiego, z zaciekawieniem obserwowała z okien szkoły – jak sama wspominała – gmach archiwalny. Myślała o pracy w Archiwum. Podjęła ją 1 I 1949 r.. Przez ponad 33 lata pracy zawodowej przeszła wszystkie szczeble […]