Manifestacje – Bydgoszcz wita wojsko 1937 – zdjęcia

Marszałek Rydz Śmigły na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-3) Obserwatorzy i widzowie na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-4 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/515 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn 68/516 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, NAC, sygn. 1-W-970-1 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/517

Ograniczenia w dostępie do wybranych zespołów archiwalnych

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji akt informujemy o czasowym wstrzymaniu możliwości korzystania z następujących materiałów archiwalnych: 26 Starostwo Powiatowe w Szubinie (pruskie) 24 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku (pruskie) 17 Starostwo Powiatowe w Świeciu (pruskie) 39 Urząd Domenalno-Rentowy w Więcborku, pow. Złotów 34 Urząd Domenalno-Rentowy w Nowem, pow. Świecie 28 Urząd Domenalno-Rentowy w Czersku, pow. […]