Żydzi w Bydgoszczy po 1945 – synagoga w Fordonie

Synagoga – stan przed 1945(Zbiór fotografii AP Bydgoszcz, sygn. 2233/ 816)Synagoga – rysunek wnętrz(Zbiór fotografii AP Bydgoszcz, sygn. 2233/ 816)Synagoga – stan po wojnie(Zbiór fotografii AP Bydgoszcz, sygn. 2233/ 816)

Manifestacje – Bydgoszcz wita wojsko 1937 – zdjęcia

Marszałek Rydz Śmigły na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-3) Obserwatorzy i widzowie na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-4 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/515 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn 68/516 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, NAC, sygn. 1-W-970-1 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/517