Augustianie w Chojnicach i Łobżenicy [1360] 1623-1808

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 lutego 2016

Augustianie, męski zakon klerycki, habitowy. Jedno z najstarszych chrześcijańskich zgromadzeń zakonnych. Jego początki sięgają ok. 430 r. W 1303 r. papież  Bonifacy VIII zmienił jego status z pustelniczego na żebraczy. Głównym celem augustianów była działalność duszpasterska i misyjna, praca naukowa w dziedzinie teologii. Do Polski augustianów sprowadził w 1343 r. Kazimierz Wielki.

Klasztor w Łobżenicy - Górce Klasztornej ufundował Arnold Wałdowski między 1397 r., a początkiem 1404 r. Dokument potwierdzający fundację wystawił jego syn, Piotr Wałdowski, w 1404 r. Augustianie otrzymali niewielką działkę poza miastem dla wzniesienia klasztoru oraz szereg innych uprawnień. Być może funkcjonowała już tradycja, według której w gaju obok miasta, nad studnią miała ukazać się pasterzom Matka Boska z Dzieciątkiem. Brak pewności czy fundacja została zrealizowana w Górce, natomiast augustianie posiadali dom w mieście przy kościele św. Anny i opiekowali się drewnianą kaplicą pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Zostali usunięci z miasta w XVI w. przez nawróconych na kalwinizm właścicieli miasta, Krotowskich.

Spuściznę stanowi dokument pergaminowy Arnolda Wałdowskiego z 1404 r. fundujący klasztor.

Klasztor w Chojnicach - Augustianie zostali osadzeni w Chojnicach w 1356 r. przez mistrza krzyżackiego, Winrycha von Kniprode. Działali w mieście do 1527 r., kiedy pod wpływem ruchów reformacyjnych klasztor opustoszał. Majątek ziemski przejęło miasto. W 1623 r. nastąpiła introdukcja zakonników na część odzyskanego majątku. Klasztor toczył długotrwałe spory z miastem o zwrot majątku klasztornego. Po 1772 r. utrudniono przyjmowanie nowych członków. Klasztor został zlikwidowany zarządzeniem gabinetowym z 7 V 1819 r. Budynki przeznaczono na cele seminarium. 

Spośród zachowanych 3 jednostek aktowych tylko jeden poszyt zawiera akta własne klasztoru. Są to różne pisma, odpisy z akt wytworzone w związku z windykacją należności, prowadzonymi sporami majątkowymi itp. Pozostałe archiwalia powstały w związku ze sprawowanym przez administrację pruską nadzorem administracyjnym nad klasztorem i jego majątkiem.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Augustianie - plansza informacyjna

    Augustianie - plansza informacyjna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-08
Data publikacji:2016-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Klapka
Liczba odwiedzin:4172