Manifestacje – Bydgoszcz wita wojsko 1937 – zdjęcia

Marszałek Rydz Śmigły na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-3) Obserwatorzy i widzowie na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-4 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/515 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn 68/516 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, NAC, sygn. 1-W-970-1 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/517

Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą. Uroczysty powrót do Polski 20 I 1920 Pierwszą okazją do manifestowania patriotyzmu Bydgoszczan było przyłączenie do Polski w styczniu 1920 r. Wydarzenie to z odrodzonym Wojskiem Polskim pod […]

Żydzi w Bydgoszczy i regionie

Współcześnie często nie pamiętamy, że w naszym regionie mieszkali także Żydzi, mniejszość religijna i narodowa, zorganizowana w samodzielne gminy. W efekcie zachodzących stopniowo procesów asymilacji, migracji ludności i emigracji, a przede wszystkim niemieckich zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim w latach 1939- 1945, dziś Żydów na co dzień spotyka się sporadycznie. Także niewiele pozostało po nich […]