Usługi reprograficzne

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy świadczy usługi w zakresie wyszukiwania materiałów archiwalnych, prowadzenia kwerend i sporządzania kopii materiałów archiwalnych należących do jego zasobu .

Reprografia

Z materiałów archiwalnych mogą być wykonane reprodukcje wybranych dokumentów w postaci kserokopii i skanów. Reprodukcje wykonywane są tylko z materiałów archiwalnych zachowanych w dobrym stanie, bez ryzyka ich uszkodzenia w procesie kopiowania.

Kopie wykonywane są na pisemne zlecenie zamawiającego.
Koszt usługi uzałeżniony jest od celu przeznaczenia kopii, parametrów technicznych w jakich mają one być wykonane, ilości zamówionych sztuk kopii, rozmiaru kopiowanego materiału archiwalnego i czasu realizacji zamówienia.

Ceny podstawowe

  • kserokopia 1 strony dokumentu A4 – 2 zł.
  • kserokopia 1 strony dokumentu A3 – 4 zł.
  • kserokopia 1 strony dokumentu wielkoformatowego (>A3) – 5 zł.
  • kserokopia 1 strony książki – 1 zł.
  • skan 1 strony dokumentu formatu mniejszego niż A4 w rozdzielczości do 300 dpi – 10 zł.
  • skan 1 strony dokumentu formatu mniejszego niż A4 w rozdzielczości powyżej 300 dpi – 20 zł.

Do kwoty należności dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od archiwum z tytułu przeprowadzenia operacji związanej z zapłatą

Numer konta do wpłat za kserokopie i skany:

NBP O/O Bydgoszcz 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000

Zamówienia na mikrofilmy

Zamówienia na mikrofilmy z archiwaliów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy są realizowane w pracowni mikrofilmowej Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Koszty wykonania są następujące:

  • 1 klatka mikrofilmu negatywowego – 0,30 zł;
  • 1 klatki mikrofilmu pozytywowego – 1 zł;
  • 1 metr kopii użytkowej diazo z mikrofilmu przechowywanego w zasobie Narodowym Archiwum Cyfrowym – 12,50 zł.