Ograniczenia w korzystaniu z akt

W związku z remontem magazynów wyłączamy z udostępniania:

 • wszystkie zespoły komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zespół Akademia Nauk Społecznych w Warszawie Filia w Bydgoszczy
  Ponadto:
 • dokumentację techniczną i fotograficzną, plakaty zespołu nr 4 Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu
 • dokumentację kartograficzną zespołu nr 164 Urząd Budownictwa Wodnego w Bydgoszczy
 • dokumentację techniczną i kartograficzną zespołu nr 166 Urząd Dróg Wodnych w Bydgoszczy
 • dokumentację techniczną zespołu nr 169 Inspekcja Wodna – Urząd Budownictwa Wodnego w Nakle, pow. Wyrzysk
 • dokumentację techniczną zespołu nr 180 Wydział Powiatowy w Świeciu
 • część dokumentacji technicznej zespołu 189 Akta miasta Bydgoszczy
 • część map zespołu 2255 Mapy uwłaszczeniowo-regulacyjne (dotyczy sygnatur 1-1366)
 • część dokumentacji kartograficznej zespołu nr 3092 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy (dotyczy sygnatur: 241-340)