Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku

starszy konserwator archiwalny

w Oddziale I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów – Oferta pracy