Manifestacje – Bydgoszcz wita wojsko 1937 – zdjęcia

Marszałek Rydz Śmigły na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-3) Obserwatorzy i widzowie na trybunie, NAC, sygn. 1-W-970-4 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/515 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn 68/516 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, NAC, sygn. 1-W-970-1 Defilujące pododdziały wojskowe wojskowe, CAW, sygn. 68/517

Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą. Uroczysty powrót do Polski 20 I 1920 Pierwszą okazją do manifestowania patriotyzmu Bydgoszczan było przyłączenie do Polski w styczniu 1920 r. Wydarzenie to z odrodzonym Wojskiem Polskim pod […]

24 grudnia Archiwum nieczynne

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018, dla pracowników urzędów administracji rządowej 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy. Archiwum będzie czynne w sobotę 15 grudnia 2018.