Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy odbywa się stosownie do zasad określonych Zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski można złożyć:

  • Pisemnie na adres: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl
  • Faksem na numer 52 339 54 10
  • Ustnie do protokołu, zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:
    – Dyrektor Archiwum lub zastępująca go osoba we wtorek w godzinach od 13.30 do 17.00.
    – Kierownicy Działów i Oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Uwaga: Nadsyłane skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zała-twiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy