Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Projekt koncepcyjny nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 15 w Bydgoszczy – kliknij

Program funkcjonalno – użytkowy – kliknij

Plan zagospodarowania – kliknij