Darczyńcy Archiwum Bydgoskiego

Pod tą nazwą od 2011 r. inaugurujemy cykl wystaw – prezentacji osób, które swoje prywatne archiwa i księgozbiory, z pasją gromadzone nierzadko przez całe życie, darowali Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy. Przekazane zbiory zawierają cenne materiały źródłowe, różnorodne notatki, wypisy, fotografie, plany i mapy oraz wartościowe wydawnictwa i publikacje, które tworzyły warsztat naukowy i badawczy ofiarodawcy. Materiały te po opracowaniu archiwalnym i bibliotecznym zostaną udostępnione historykom i regionalistom, trafią do obrotu naukowego. Na przekazanie do zasobu Archiwum własnych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zdecydowało się już kilkanaście osób. Tą drogą pragniemy podziękować i wyrazić wdzięczność za uczynioną donację.

Prof. dr hab. Ryszard Kabaciński

mediewista, historyk dziejów Bydgoszczy, wybitny znawca historii Kujaw, edytor źródeł historycznych do dziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, erudyta, popularyzator wiedzy historycznej o regionie.

Więcej „Prof. dr hab. Ryszard Kabaciński”

Dr Edmund Zarzycki

historyk prawa, znawca dziejów Polski w latach 1939-1945, badacz eksterminacyjnej działalności sądownictwa okupacyjnego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek Głównej i Okręgowej Komisji badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

Więcej „Dr Edmund Zarzycki”

Już jako nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bydgoszczy, usytuowanej przy ul. Dworcowej naprzeciw Archiwum Bydgoskiego, z zaciekawieniem obserwowała z okien szkoły – jak sama wspominała – gmach archiwalny. Myślała o pracy w Archiwum. Podjęła ją 1 I 1949 r.. Przez ponad 33 lata pracy zawodowej przeszła wszystkie szczeble kariery, od archiwisty do stanowiska dyrektora.

Więcej „Dr Anna Perlińska”

6 grudnia to Dzień Darczyńcy, ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka w uznaniu dla wszystkich darczyńców archiwów państwowych. Archiwa rodzinne w szczególny sposób wzbogacają narodowy zasób archiwalny. Dokumenty mają często wielką wartość sentymentalną dla ich właścicieli. Przechowywane w domach fotografie, albumy, pamiętniki i inne pamiątki są także świadectwami historii całego regionu, a często także i kraju. Przekazując swoje zbiory archiwom państwowym ich ofiarodawcy sprawiają, że będą one także dostępne dla wszystkich przez wiele pokoleń.

Więcej Darczyńcy z lat 2021-2022