Informacja o zespołach archiwalnych w Bydgoszczy

Administracja ogólna: państwowa i samorządowa
 • administracja wojewódzka (obwodowa):
  Deputacja Kamery Wojenno- Domenalnej w Bydgoszczy (1772-1806); Prefekt Departamentu Bydgoskiego (1808-1815); rejencje: w Bydgoszczy (1815-1919, 1939-1945) i w Inowrocławiu (1939-1945); podkomisariaty Naczelnej Rady Ludowej w Bydgoszczy i Gdańsku (1918-1920); Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu (1920-1939); Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy (1945-1950); Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy (1950-1973)
 • administracja państwowa i samorządowa powiatów:
  Bydgoszcz (1809-1975), Chojnice (1772, 1816-1975), Sępólno (1920-1975), Szubin (1880-1975), Świecie (1777,1808-1975), Tuchola (1773,1873-1975), Wyrzysk (1837-1975)
 • akta miast:
  Barcin (1564-1972), Bydgoszcz (1559-1975), Chojnice (1346-1973), Czersk (1874-1973), Fordon (1413-1962), Kamień Krajeński (1773-1975), Kcynia (1724-1972), Koronowo (1624-1972), Łabiszyn (1896-1955), Łobżenica (1567-1969), Miasteczko (1945-1970), Mrocza, (1945-1972), Nakło (1774-1975), Nowe (1416-1967), Solec Kujawski (1670-1971), Szubin (1780-1973), Świecie (1818-1974), Tuchola (1721-1975), Więcbork (1812-1973), Wyrzysk (1839-1972), Wysoka (1848-1939)
 • akta gmin i gromad z powiatów:
  bydgoskiego, chojnickiego, sępoleńskiego, szubińskiego, świeckiego, tucholskiego, wyrzyskiego
Administracja specjalna 
 • administracja ziemska:
  Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej i Poznańskiej w Bydgoszczy (1812-1920); Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu (1923-1933), Urząd Kultury Rolnej w Bydgoszczy (1939-1945); Wojewódzki Urząd Ziemski w Bydgoszczy (1945-1947);
 • administracja skarbowo-majątkowa:
  Izba Skarbowa w Grudziądzu (1920-1939); Pomorska Izba Skarbowa w Bydgoszczy i urzędy skarbowe: Bydgoszcz, Sępólno Krajeńskie, Szubin (1945-1950); Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Bydgoszczy oraz biura obwodowe: Szubin, Tuchola, Wyrzysk (1945-1951)
 • administracja przesiedleń ludności:
  Centrala Przesiedleńcza Gdańsk i podległe jej obozy: Jabłonowo, Potulice, Smukała, Toruń (1940- 1945); Państwowy Urząd Repatriacyjny – oddziały: wojewódzki w Bydgoszczy, powiatowe: Bydgoszcz, Chojnice, Inowrocław, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Świecie, Tuchola, Wyrzysk, (1945-1950)
 • administracja przemysłowo-gospodarcza:
  Inspekcja Pracy w Inowrocławiu (1894-1934); Inspektor Pracy XI Okręgu w Bydgoszczy oraz inspektoraty obwodowe: Bydgoszcz, Chojnice, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek (1945-1954); Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Toruniu (1920 – 1939); urzędy budownictwa naziemnego: Bydgoszcz, Chojnice, Nakło, Szubin, Świecie (1821 – 1932), Żnin (1920-1932); urzędy budownictwa wodnego i urzędy wodno- melioracyjne: Bydgoszcz, Chojnice, Nakło (1792-1945); dyrekcje poczt i telegrafów w Bydgoszczy (1854-1939); Dyrekcja Lasów Państwowych: Bydgoszcz (1920-1932), nadleśnictwa z powiatów: Bydgoszcz, Chojnice, Świecie, Tuchola (1804-1938)
 • administracja oświatowa:
  Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu (1920-1939, 1945-1950), powiatowe władze szkolne (1830-1950): Białośliwie, Brusy, Bydgoszcz, Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Tuchola, Wyrzysk (1830-1919)
Instytucje wymiaru sprawiedliwości 
 • sądy I instancji (1820-1956):
  Bydgoszcz, Chojnice, Czersk, Kcynia, Łabiszyn, Szubin, Sępólno Krajeńskie, Tuchola, Więcbork
 • sądy II i III instancji:
  Zachodnio – Pruski Sąd Nadworny w Bydgoszczy (1784-1806); Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy (1807-1815); sądy: apelacyjny w Toruniu (1923-1938); administracyjny w Toruniu (1920-1939); okręgowe: Bydgoszcz, Chojnice
 • sądy specjalne:
  Bydgoszcz, Inowrocław (1939-1945)
 • prokuratury:
  przy Sądzie Apelacyjnym w Toruniu (1920-1933), przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (1929-1935), przy sądzie krajowym i obwodowym w Bydgoszczy (1939-1945), Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu (1945-1946), Wojskowa Prokuratura PKP w Bydgoszczy (1946-1949), Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy (1946-1955)
 • więzienia i obozy:
  Bydgoszcz (1920-1944), Chojnice (1944), Fordon (1920-1945), Koronowo (1920-1945), obozy niemieckie w: Potulicach, Jabłonowie, Smukale i Toruniu (1940-1944), Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Bydgoszczy (1945-1962), Zakład Karny w Potulicach (1945-1956),obozy pracy: Milęcin, Potulice, Toruń-Rudak, Złotów (1945-1949)
 • notariusze:
  Bydgoszcz (1810-1919), Chojnice (1841-1939), Czersk (1908-1939), Łabiszyn (1891-1933), Łobżenica (1861-1891), Nowe (1883-1939), Sępólno Krajeńskie (1893-1939), Świecie (1843-1939), Tuchola (1861-1939), Więcbork (1909-1920)
 • akta hipoteczno- gruntowe:
  Bydgoszcz, Chojnice, Kcynia, Łabiszyn, Nowe, Sępólno Krajeńskie, Szubin, Świecie (1777-1950)
 • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Bydgoszczy (1945-1949)
 • Komisja Specjalna Delegatura w Bydgoszczy (1946-1954)
Wojsko i policja 
 • komendy policji państwowej: wojewódzkiej w Toruniu, oraz miejskich i powiatowych: Bydgoszcz, Chojnice, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Wyrzysk (1920 – 1939)
 • Komenda Wojewódzkiej Zachodniej Straży Obywatelskiej w Grudziądzu (1920 – 1921)
Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy 
 • cechy:
  Aleksandrów Kujawski, Barcin, Bydgoszcz, Chojnice, Ciechocinek, Dobrzyń, Gębice, Inowrocław, Kcynia, Koronowo, Kowal, Lipno, Łabiszyn, Łobżenica, Mogilno, Mrocza, Nakło, Nieszawa, Pakość, Przedecz, Radziejów, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Strzelno, Trzemeszno, Tuchola, Włocławek, Wyrzysk, Żnin (1446-1962); okręgowe związki cechów: Bydgoszcz, Chojnice (1950-1960)
 • samorząd zawodowy:
  izby rzemieślnicze: Bydgoszcz (1920 -1980), Grudziądz (1914-1939); izby przemysłowo – handlowe w Bydgoszczy (1920-1939, 1945-1950); Pomorska Izba Rolnicza w Toruniu (1945-1947); Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej w Bydgoszczy (1888-1919); Izba Aptekarska w Bydgoszczy (1945-1951);Wojewódzki Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu w Bydgoszczy oraz zrzeszenia, m. in.: Bydgoszcz, Chojnice, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek, Żnin (1946-1976); rady adwokackie: Bydgoszcz (1945-1965), Toruń (1921-1939);
 • zjednoczenia i zarządy gospodarcze w Bydgoszczy:
  m.in. przemysłu terenowego i skórzanego, technicznej obsługi rolnictwa, państwowych gospodarstw rolnych, materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rolniczego, gospodarki komunalnej (1945-1981)
 • wojewódzkie związki spółdzielni w Bydgoszczy
  m.in.: spółdzielni pracy, ogrodniczych, rolniczo-produkcyjnych, mieszkaniowych, spółdzielni “Samopomocy Chłopskiej”, oszczędnościowo – pożyczkowych, inwalidów, mleczarskich (1945-1990); Krajowego Związku Meblarskich Spółdzielni Pracy w Bydgoszczy (1955-1964); Giełda Zbożowo – Towarowa w Bydgoszczy (1945-1951)
 • banki:
  państwowe, spółdzielcze, komunalne kasy oszczędności: Bydgoszcz, Chojnice, Grudziądz, Sępólno Krajeńskie, Toruń, Tuchola, Wyrzysk (1920-1939, 1945-1973), m.in.: Bank Rolny w Grudziądzu, Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Bydgoszczy, Bank Związku Spółek Zarobkowych- oddziały: Bydgoszcz, Grudziądz; Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Toruniu, Komunalna Kasa Oszczędności w Bydgoszczy i w województwie pomorskim, urzędy ubezpieczeniowe: Bydgoszcz (1914-1944), Chojnice (1904-1920); PZU – Oddział w Bydgoszczy (1946-1978)
 • Towarzystwo Nieruchomości Okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie – Oddział w Bydgoszczy, ekspozytury: Nakło, Sępólno Krajeńskie (1939-1945)
 • Pomorska Elektrownia Krajowa w Gródku (1923-1945), Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy (1945-1954); Zarząd Łąk Państwowych w Czersku (1890- 1939); przedsiębiorstwa przemysłowe:Bydgoszcz, Fordon, Nakło (1881-1945)
Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego 
 • ewangelickie gminy wyznaniowe sprzed 1874r. (niekompletne):
  Bydgoszcz, Chojnice, Fordon, Kcynia, Łabiszyn, Łęgnowo, Nowe, Osie, Serock, Sitno, Solec Kujawski, Szubin, Świecie, Tuchola; gminy mennonitów w Grupie (1854 – 1874)
 • mojżeszowe gminy wyznaniowe (1820 – 1874):
  Bydgoszcz, Fordon, Koronowo, Nakło, Rynarzewo, Solec Kujawski, Szubin, Więcbork, Wyrzysk
 • parafie rzymskokatolickie (1808-1874-niekompletne):
  Barcin, Bydgoszcz, Chojnice, Chomętowo, Czersk, Dobrcz, Drzycim, Fordon, Gostycyn, Gruczno, Jeżewo, Jeleńcz, Kcynia, Leśno, Lubiewo, Łąg, Nowa Cerkwica, Nowa Dabrówka, Nowe, Ogorzeliny, Osie, Osielsko, Ostromecko, Przysiersk, Płochocin, Pieniążkowo, Raciąż, Serock, Solec Kujawski, Szubin, Ślesin, Śliwice, Świecie, Świekatowo, Wierzchucin, Włóki, Wtelno
 • urzędy stanu cywilnego z powiatów:
  bydgoskiego, chojnickiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego oraz gminy Barcin i Łabiszyn z powiatu żnińskiego (1874 – 1906)
Organizacje, zrzeszenia i partie 
 • polskie organizacje społeczno – polityczne, kulturalne, sportowe i zawodowe:
  Bractwo Kurkowe w Bydgoszczy (1652-1939), Powiatowa Liga Polska w Świeciu (1848-1850), Towarzystwo Czytelni Ludowych-Sekretariat Okręgowy w Grudziądzu (1906-1939), Pomorskie Stowarzyszenie Rolniczo – Handlowe w Toruniu (1921-1939), Związek Zachodni (1945-1955), Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich (1958-1970), Związek Inwalidów Wojennych RP w Bydgoszczy (1925-1950), Liga Przyjaciół Żołnierza w Bydgoszczy (1950-1962), “Caritas” w Bydgoszczy (1945-1962), Związek Polskich Artystów Plastyków Bydgoszczy (1935-1982); ZBoWiD w Bydgoszczy (1947-1979); Powszechna Organizacja “Służba Polsce” (1946-1956); PCK w Bydgoszczy (1932-1962)
 • niemieckie organizacje polityczne, kulturalne, oświatowe, zawodowe i gospodarcze:
  Niemiecki Związek Szkolny w Polsce (1920-1939), Związek Obrony Praw Mniejszości Niemieckiej w Polsce (1920-1923), Niemieckie Zjednoczenie w Sejmie i Senacie 1923-1929), Związek Gospodarczy zawodów Miejskich w Bydgoszczy (1919-1939), Związek Niemieckich Rzemieślników w Polsce (1919- 1927), Związek Niemieckich Przemysłowców i Kupców (1929-1927), Stowarzyszenie Niemieckich Nauczycieli i Nauczycielek w Polsce (1920-1939), NSDAP w Bydgoszczy, Chojnicach, Nakle, Sępólnie (1939-1945), Niemieckie Zjednoczenie – Oddział w Grudziądzu (1920-1939), Niemieckie Towarzystwo Nauki i Sztuki w Bydgoszczy (1902-1945)
 • akta partii i organizacji politycznych:
  PPR i PPS – komitety: wojewódzki w Bydgoszczy, miejskie i powiatowe z województwa pomorskiego (1945 – 1948); PZPR – komitety: wojewódzki w Bydgoszczy, powiatowe, gminne i zakładowe z województwa bydgoskiego (1948- 1989), Stronnictwo Pracy – Zarząd Pomorski w Bydgoszczy (1945 – 1950); organizacje młodzieżowe z województwa bydgoskiego (pomorskiego) (1945 – 1956); FJN – Komitet Wojewódzki w Bydgoszczy (1960 – 1982); PRON Rada Wojewódzka w Bydgoszczy
 • związki zawodowe:
  władze w Bydgoszczy (1945-1980)
 • loże masońskie:
  Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń (1857-1938)
Instytucje kulturalne, naukowe i inne
 • szkoły powszechne, wydziałowe i średnie:
  Bydgoszcz, Chojnice, Kcynia, Nakło, Szubin, Świecie, Tuchola (1891-1972) – niekompletne; Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy (1957-1972);
 • Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy (1937-1950), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Bydgoszczy (1950-1967);
 • uniwersytety ludowe: Lubaszcz, Mlewiec (1946-1950)
 Instytucje wyznaniowe 
 • klasztory:
  Brześć Kujawski, Bydgoszcz, Byszewo, Chojnice, Inowrocław, Kcynia, Koronowo, Kruszwica, Łabiszyn, Łobżenica, Markowice, Miechów, Mogilno, Nowe, Pakość, Skępe, Strzelno, Trzemeszno, Topolno, Włocławek, Wysoka, Żnin
 • instytucje kościoła katolickiego:
  dekanaty: Fordon , Nakło; parafie: Bydgoszcz, Chomętowo, Glesno, Łabiszyn, Mrocza, Niewieścin, Orle, Przysiersk;
 • Żydowska Gmina Wyznaniowa w Bydgoszczy.
Akta majątków ziemskich, rodów, rodzin oraz spuścizny
 • akta majątków ziemskich z województwa bydgoskiego (1596- 1939),
  m.in.: archiwa Alvenslebenów, Bnińskich, Górskich, Komierowskich, Ponińskich, Sikorskich
Mapy i plany
 •  uwłaszczeniowo-regulacyjne (1774-1910)
 • miasta Bydgoszczy (1774-1938)
 • Rejencji Bydgoskiej (1815-1918)
 • Komisji Generalnej w Bydgoszczy (1776-1918)
 • Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu (1920-1939)
 • pojedyncze mapy i plany w niektórych zespołach archiwalnych
Dokumentacja techniczna i fotograficzna

 Dokumentacja techniczna: 

 • budownictwo wodne, w tym śluzy Kanału Bydgoskiego
 • urzędy budownictwa naziemnego w Bydgoszczy, Chojnicach, Nakle i Szubinie (szkoły, kościoły, leśniczówki) (1852-1919)
 • Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu (budownictwo drogowe, budynki państwowe, kościoły, rozbudowa Gdyni) (1919-1939)
 • projekty parków i ogrodów z pracowni J. E. Larassów w Bydgoszczy (1866-1909)
 • miasta Bydgoszczy (1865-1945)
 • Bydgoskiego Biura Projektowo Badawczego Budownictwa Przemysłowego (1848-1990)
 • Elektrowni “Gródek” (1923-1939)
 • oraz administracji wojewódzkiej i zakładów przemysłowych (1945-1970)

 Dokumentacja fotograficzna: 

 • zbiór fotografii Bydgoszczy i bydgoszczan (1866-1945)
 • Elektrownia “Gródek” (1923-1939)
 • Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy (1948-1989)

 PRZEJDŹ DO SERWISU SZUKAJWARCHIWACH