Informacja o ogłoszeniu przetargu na wykonanie robót budowlanych nowej siedziby Archiwum

Informujemy, że zostało ogłoszone Postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego i pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. “Budowa Nowej Siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy na terenie działki nr 37/11 obr. 178.

Wszelkie informacje są dostępne na Biuletynie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy pod adresem: https://apbydgoszcz.bip.gov.pl/ 

oraz na platformie miniPortal pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e58bc26e-e48f-4135-a34d-98398f9960d2.

Nr ref. Zamawiającego AGK.26.11.2021

Nr ogłoszenia TED 2021/S 058-145512

Nr ref. miniPortal e58bc26e-e48f-4135-a34d-98398f9960d2