Kontakt

Dyrektor – Eugeniusz Borodij

Zastępca Dyrektora – Karolina Kawczyńska

85-092 Bydgoszcz
ul. Mieczysława Karłowicza 17

kancelaria tel. 22 439 04 01
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl

czytelnia tel. 22 439 04 21 (czasowo zamknięta dla użytkowników)
e-mail: czytelnia@bydgoszcz.ap.gov.pl

ePUAP: /9101B/SkrytkaESP

Numer konta za kwerendy
NBP O/O Bydgoszcz 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000

Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Kierownik: Małgorzata Rzepecka

tel. 22 439 04 04 (kierownik)
tel. 22 439 04 05; 22 439 04 07 (oddział)

Oddział II  ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Kierownik: Eliza Rymer

tel. 22 439 04 09

W skład Oddziału wchodzą również:

  • Sekcja ds. gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych
  • Sekcja inwentaryzowania i opracowania materiałów archiwalnych
Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego

W skład Oddziału wchodzi również czytelnia (nieczynna do odwołania),
e-mail: czytelnia@bydgoszcz.ap.gov.pl

Kierownik: Małgorzata Urbanowska-Chyła

tel. 22 439 04 19 (kierownik);
tel. 22 439 04 21 (czytelnia/poszukiwania genealogiczne)
tel. 22 439 04 23 (dokumentacja osobowo-płacowa, historia po 1945 r.)
tel. 22 439 04 24 (sprawy własnościowo-hipoteczne, II wojna światowa)
tel. 22 439 04 25 (poszukiwania genealogiczne do celów urzędowych)

Oddział IV zabezpieczania zasobu archiwalnego

Kierownik: Luiza Pawlak

W skład Oddziału wchodzi również Sekcja digitalizacji materiałów archiwalnych i reprografii

Oddział V popularyzacji zasobu archiwalnego

Kierownik: Krzysztof Klapka

tel. 22 439 04 34

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Jakub Romaniuk

tel. 22 439 04 35

W skład Oddziału wchodzi również Sekcja ds. informatyzacji, ochrony informacji i spraw obronnych

Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy: Jolanta Rassalska-Kausa

tel. 22 439 04 37

Sekcja do spraw gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych (od 3 stycznia 2024 roku nieczynna)

ul. Wiślana 27

Uwaga!

Z akt udostępnianych dotychczas w czytelni w sekcji będzie można korzystać w czytelni przy ulicy Karłowicza 17 (po wznowieniu działalności)
Podania w sprawach gospodarczych i własnościowych prosimy kierować na adres Archiwum przy ulicy Karłowicza 17

Oddział w Inowrocławiu

ul. Narutowicza 58
88-100 Inowrocław

Kierownik: Dariusz Chyła

tel. 52 357 64 44
e-mail: inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl

Czytelnia:
e-mail: czytelnia.inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl