Kontakt

Dyrektor – Eugeniusz Borodij

85-009 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 65

kancelaria tel. 52 339 54 01
oddział informacji tel. 52 339 54 22; 52 339 54 24
czytelnia tel. 52 339 54 08
fax 52 339 54 10
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl
ePUAP: /9101B/SkrytkaESP

Numer konta za kwerendy
NBP O/O Bydgoszcz 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000

Archiwum czynne jest:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.30
we wtorki w godz. 8.00 – 16.00

Oddział I Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

Kierownik: Eliza Rymer

tel. 52 339 54 05

W skład Oddziału wchodzą również:

  • Sekcja do spraw gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych
  • Pracownia Konserwacji
  • Sekcja przechowywania dokumentacji
Sekcja do spraw gromadzenia materiałów archiwalnych gospodarczych i własnościowych

ul. Wiślana 27
tel. 52 339 51 50

Czytelnia:
tel. 52 339 51 54
e-mail: czytelnia.wislana@bydgoszcz.ap.gov.pl

Uwaga!
Podania w sprawach gospodarczych i własnościowych prosimy kierować na adres Archiwum przy ulicy Dworcowej 65

Oddział II  Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

Kierownik: Stanisław Błażejewski

tel. 52 339 54 22 (oddział);
tel. 52 339 54 13 (kierownik)

W skład Oddziału wchodzą również:

  • Czytelnia, tel. 52 339 54 08; e-mail: czytelnia@bydgoszcz.ap.gov.pl
  • Pracownia reprograficzna, tel. 52 339 54 15
Oddział III Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym

Kierownik: Małgorzata Rzepecka

tel. 52 339 54 06

Edukacja i popularyzacja

Krzysztof Klapka

tel. 52 339 54 15

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Karolina Kawczyńska

tel. 52 339 54 03

Dział Finansowo-Księgowy

Główny księgowy: Grażyna Bewicz

tel. 52 339 54 07

Oddział w Inowrocławiu

ul. Narutowicza 58
88-100 Inowrocław

Kierownik: Dariusz Chyła

tel. 52 357 64 44
e-mail: inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl

Czytelnia:
e-mail: czytelnia.inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl