Informacja o zespołach archiwalnych w Inowrocławiu

Administracja ogólna: państwowa i samorządowa
 • administracja państwowa i samorządowa powiatów:
  Inowrocław, Mogilno (1815-1975), Strzelno (1815-1932), Żnin (1919-1939; 1945-1975)
 • akta władz miejskich:
  Gniewkowo (1576; 1816-1972), Inowrocław (1421-1733; 1779-1975), Janowiec Wlkp. (1768-1971), Kruszwica (1806-1973), Mogilno (1398-1732; 1833-1971), Pakość (1718-1756; 1852-1972), Strzelno (1785-1962), Trzemeszno (1548-1791; 1815-1972), Żnin (1424-1755; 1824-1973)
 • akta gmin i gromad:
  powiat Inowrocław i Żnin ([1818]1919-1972), Mogilno (1954-1971)
Administracja specjalna i instytucje kontrolne
 • urzędy katastralne:
  Inowrocław (1865-1919 [1928]), Mogilno (1865-1919 [1939]), Strzelno (1865-1919 [1920]), Żnin (1865-1902);
 • powiatowe inspektoraty statystyczne:
  Inowrocław, Mogilno, Żnin (1952-1973);
 • powiatowe inspekcje budowlane:
  Inowrocław (1828-1919 [1930]), Mogilno (1843-1919);
 • powiatowe inspektoraty szkolne: 
  Inowrocław, Mogilno, Żnin (1952-1973)
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu (1937-1943, 1942-1950)
 • Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Inowrocławiu (1945-1963)
 • Urząd Kultury Rolnej w Inowrocławiu (1940-1944)
Instytucje wymiaru sprawiedliwości
 • sądy:
  obwodowe, powiatowe i grodzkie: Inowrocław, Mogilno, Strzelno, Trzemeszno, Żnin (1818-1963); krajowy w Inowrocławiu (1939-1945)
 • prokuratura w Inowrocławiu (1858-1870; 1939-1944)
 • więzienia:
  Inowrocław, Mogilno (1939-1945), Trzemeszno (1937-1945)
 • notariusze:
  Inowrocław (1837-1919), Mogilno (1886-1939), Strzelno (1885-1939), Trzemeszno (1846-1939), Żnin (1901-1920)
Przemysł
 • przedsiębiorstwa:
  Urząd Solny w Inowrocławiu (1871-1919[1938]), Kopalnia Żupa Solna w Inowrocławiu (1919-1964), Zakłady Solvey Fabryka Sody w Mątwach (1920-1950), Kujawska Wytwórnia Win i Przetworów Owocowo- Warzywnych w Kruszwicy ([1920]1946-1961), Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy (1956-1995), Kujawskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego “Linum” w Pakości (1952-1997)
 • cukrownie:
  Janikowo (1874-1953), Kruszwica (1880-1946), Pakość (1911-1940), Mątwy (1896-1943), Tuczno (1883-1945[1963]), Wierzchosławice (1883-1949)
 • spółdzielnie: 
  ziemska w Janowcu Wlkp. (1920-1939), spożywców w Inowrocławiu (1920-1946), mleczarska w Trzemesznie (1929-1950), rolnicze spółdzielnie produkcyjne z terenu powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego (1951-1956; 1964)
 • kasy oszczędnościowe i banki:
  komunalne kasy oszczędności: Inowrocław, Mogilno (1875-1949[1954])
  banki rolne: Inowrocław, Mogilno (1949-1957)
  NBP Inowrocław, Mogilno, Żnin ([1948]1949-1989)
  Bank Gdański: Mogilno (1989-1993), Żnin (1991-1995)
Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego
 • ewangelickich gmin wyznaniowych:
  Dąbrowa Biskupia (1857-1874), Gniewkowo (1854-1874), Inowrocław (1799-1892), Kruszwica (1846-1874), Murzynko (1846-1874), Rojewice (1832-1844; 1852), Strzelno (1817-1874)
 • mojżeszowych gmin wyznaniowych:
  Gębice (1832-1847), Gniewkowo (1815-1847), Kwieciszewo (1832-1848; 1873), Pakość (1825-1847), Trzemeszno (1832; 1837-1847), Wylatowo (1832-1847)
 • parafii rzymskokatolickich:
  Branno, Brudnia, Chełmce, Chlewiska, Gniewkowo, Góra, Jaksice, Kruszwica, Lisewo Kościelne, Liszkowo, Orłowo, Ostrowo n.Gopłem, Pęchowo, Piaski, Pieranie, Płonkowo, Szadłowice, Tuczno (1818-1874), Dziewierzewo (1823-1874), Kościelec (1832–1843; 1865-1874), Murzynno (1818-1819; 1829-1874), Ostrowo k/Gniewkowa (1858-1874), Pakość (1844-1846; 1855-1858; 1871-1873), Parchanie (1840-1874), Rzadkwin (1820-1843; 1850-1856), Sławsk Wielki (1817-1874), Strzelno (1818-1849), Szczepanowo (1840-1863)
 • urzędy stanu cywilnego z powiatów:
  Inowrocław, Mogilno, Żnin (1874-1906)
Organizacje i zrzeszenia
 • Polski Związek Zachodni – Oddział w Inowrocławiu (1946-1947)
 • Bractwo Strzeleckie w Żninie (1847-1939)
 • Zrzeszenie Samodzielnych Polsko – Chrześcijańskich Kupców w Inowrocławiu (1912-1939)
Instytucje kulturalne, naukowe i inne
 • Szkoły:
  powszechne z powiatu Inowrocław (1906-1938)
  średnie: Inowrocław (1823-1939, 1944-1959), Trzemeszno (1823-1939);
Instytucje wyznaniowe
 •  kościoła rzymskokatolickiego: 
  dekanaty: Gniewkowo, Kruszwica, Żnin (1806 – 1939)
  parafie: Gąsawa (1812-1868), Gniewkowo (1856-1935), Jaksice (1764-1939), Kamieniec (1799-1919), Kruszwica (1834-1939), Pakość (1837-1889), Parchanie (1788-1939), Pęchowo (1821-1847), Piaski (1840-1934), Polanowice (1720-1939), Sławsk Wielki (1821-1918), Strzelno (1757-1937), Tuczno (1875-1886);
 • inne:
  ewangelicka gmina wyznaniowa w Kruszwicy (1913-1918)
  żydowska gmina wyznaniowa w Pakości (1854-1893).

 PRZEJDŹ DO SERWISU SZUKAJWARCHIWACH