Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Melania Dereszyńska-Romaniuk, Stanisław Błażejewski, Lidia Wakuluk
Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Bydgoszcz 2013

Stanisław Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk
Bydgoski Słownik Biograficzny, t. I-VII
Bydgoszcz 1993-2006

Melania Dereszyńska – Romaniuk
Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919-1939
Warszawa 1998

Lidia Wakuluk
Akta miast Rejencji Bydgoskiej 1815-1919. Procesy archiwotwórcze
Warszawa 1998

Marek Romaniuk
Podzwonne okupacji
Deutsche Volksliste w Bydgoszczy
Bydgoszcz 1993

Krzysztof Halicki
Szkice z dziejów Świecia nad Wisłą i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym
Świecie 2011

Inne publikacje autora

Wiesław Trzeciakowski
Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945
Bydgoszcz 2012