Publikacje

Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość zakupu wydawnictw książkowych autorstwa naszych pracowników. Koszt zakupu podany jest przy poszczególnych pozycjach. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Płatność możliwa jest tylko przelewem na konto bankowe:

NBP 59 1010 1078 0007 1022 3100 0000

Istnieje możliwość wysyłki pocztowej książek. Wpłatę pokrywającą koszty przesyłki w kwocie: 15 zł. (za 1 egzemplarz, za większą ilość kwota ustalana indywidualnie) prosimy uiścić na konto:

NBP 12 1010 1078 0007 1022 3000 0000

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłat (na e-mail kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl).


Wielki Program Gródka. Elektryfikacja Pomorza w dokumentach archiwalnych 1919-1939, opracowanie i redakcja Piotr Falkowski i Bartłomiej Konopa, Bydgoszcz 2021

Rys historyczny spółki Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek SA z krótkim biogramem Alfonsa Hoffmanna, wieloletniego dyrektora zakładu oraz archiwalia związane z procesem elektryfikacji Pomorza. Album bogato ilustrowany nie publikowanymi dotąd fotografiami z zasobu Archiwum.

Cena zakupu: 51,70 zł. + koszt ewentualnej wysyłki

 

„Polska Bydgoszcz…” w dokumencie archiwalnym 1918-1920, opracowanie i redakcja Stanisław Błażejewski i Marek Romaniuk, Bydgoszcz 2019

Prezentacja wybranych archiwaliów dotyczących 100-lecia odzyskania niepodległości oraz powrotu Bydgoszczy w granice Rzeczpospolitej Polskiej. Reprodukcje oryginalnych dokumentów wytworzonych przez powstające nowe organy polskiej administracji uzupełnione fotografiami z uroczystości przejęcia miasta w styczniu 1920 roku.

Cena zakupu: 55,30 zł. + koszt ewentualnej wysyłki

 

Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, autor Marcin Hlebionek, Warszawa 2012

Fotografie i dokładny opis zewidencjonowanych ponad 550 odcisków pieczęci znajdujących się przy dokumentach z 42 zespołów archiwalnych: klasztornych, miejskich, dworsko-majątkowych oraz kolekcji.

Cena zakupu: 95 zł. + koszt ewentualnej wysyłki

 

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (stan na 31 grudnia 2011 r.), opracowanie i redakcja Melania Dereszyńska-Romaniuk, Stanisław Błażejewski, Lidia Wakuluk, Bydgoszcz 2013

Bogate informacyjnie przedstawienie zasobu Archiwum przybliżający użytkownikom archiwaliów zawartość źródłową poszczególnych zespołów archiwalnych.

Cena zakupu: 60 zł. + koszt ewentualnej wysyłki