Pracownia konserwacji

Konserwacja materiałów archiwalnych

Pracownia konserwacji archiwaliów w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy została powołana 1 grudnia 1999 r. Zatrudniony jest konserwator -restaurator dzieł sztuki, którego podstawowym zadaniem jest kompleksowa ochrona archiwaliów czyli: sprawowanie nadzoru nad warunkami ich przechowywania oraz przywrócenie utraconych walorów artystycznych i własności technicznych dzieła lub utrzymanie obiektów w zachowanej postaci.

Wyjaśnijmy co to jest KONSERWACJA? Z definicji wynika, że jest to zespół działań przedłużających wytrzymałość materiałów oraz hamujących przebieg procesów destrukcji, jednostkowe i masowe sposoby dezynfekcji, odkwaszania, wzmacniania struktury osłabionego papieru, pieczęci lub innych materiałów.

Pracownia konserwacji w Archiwum wyposażona jest w specjalistyczny, konserwatorski sprzęt i dzięki temu możliwe jest podejmowanie i wykonywanie przeróżnych prac nad wszystkimi archiwaliami. Wykonuje się pełną konserwację danego obiektu, konserwację zachowawczą, ratunkową. Konserwator – restaurator wykonuje prace począwszy od przeprowadzenia:

  • dezynfekcji,
  • oczyszczenia obiektu z kurzu, brudu,
  • poddania obiektu zabiegom mokrym,
  • podklejenia, łączenia, sklejania,
  • uzupełnienia ubytków,
  • prasowania obiektu w prasie introligatorskiej,
  • szycia
  • wykonania oprawy,
  • końcowym etapem pracy jest wykonanie ochronnych opakowań (pudeł, teczek, obwolut).

 Zabezpiecza się w ten sposób, obiekt po konserwacji przed szkodliwym wpływem czynników powodujących destrukcję materiałów.

Przykłady konserwacji materiałów archiwalnych

Pieczęć księcia krakowskiego Władysława (Łokietka) z 1306 r. – Klasztor Cystersów w Koronowie, sygn. 42

pieczęć przed konserwacją

Stan przed konserwacją:
pieczęć zniszczona przez grzyby pleśniowe, złamana w połowie, kruchy wosk, ubytek w odcisku i w misce pieczętnej

 
 
Stan po konserwacji:
pieczęć po konserwacji wyczyszczona, wzmocnienie wosku, uzupełnienie ubytków dobranym naturalnym woskiem, scalenie w jedną całość kawałków pieczęci
 

opracowała: Luiza Pawlak