Popularyzacja

Prezentacje

Więcej „Prezentacje”

Darczyńcy Archiwum Bydgoskiego

Pod tą nazwą od 2011 r. inaugurujemy cykl wystaw – prezentacji osób, które swoje prywatne archiwa i księgozbiory, z pasją gromadzone nierzadko przez całe życie, darowali Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy. Przekazane zbiory zawierają cenne materiały źródłowe, różnorodne notatki, wypisy, fotografie, plany i mapy oraz wartościowe wydawnictwa i publikacje, które tworzyły warsztat naukowy i badawczy ofiarodawcy. Materiały te po opracowaniu archiwalnym i bibliotecznym zostaną udostępnione historykom i regionalistom, trafią do obrotu naukowego. Na przekazanie do zasobu Archiwum własnych zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zdecydowało się już kilkanaście osób. Tą drogą pragniemy podziękować i wyrazić wdzięczność za uczynioną donację.

Więcej „Darczyńcy Archiwum Bydgoskiego”

Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Więcej „Publikacje”