Dr Edmund Zarzycki

Dr Edmund Zarzycki (1928 – 2007)

historyk prawa, znawca dziejów Polski w latach 1939-1945, badacz eksterminacyjnej działalności sądownictwa okupacyjnego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek Głównej i Okręgowej Komisji badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

Kalendarium

 • 1928 – urodzony w Nakle nad Notecią, syn Grzegorza i Heleny
 • 1942 – skierowanie do przymusowej pracy w Nakielskiej Fabryce Maszyn
 • 1945-1950 – nauka w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Nakle
 • 1950 – podjęcie 3-letnich studiów prawniczych I stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 1953 – podjęcie pracy w Prokuraturze Wojewódzkiej w Bydgoszczy
 • 1956 – podjęcie studiów eksternistycznych II stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1957 – ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej
 • 1959 – awans do stopnia wiceprokuratora wojewódzkiego
 • 1973 – obrona pracy doktorskiej Eksterminacyjny charakter orzecznictwa hitlerowskiego Sądu Specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z września 1939 r. przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Śliwowskiego
 • 1974 – podjęcie pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy; radca prawny uczelni
 • 2007 – zgon po długotrwałej chorobie

Bibliografia prac

Z księgozbioru dr Edmunda Zarzyckiego

Besatzungjustiz in Polen. Sondergerichte im Dienste deutscher Unterwerfungsstrategie, [w:] Schriftenreihe der Vereinigung Berliner Strafverteidiger e. V., Berlin 1989. Działalność hitlerowskiego Sądu Specjalnego w Bydgoszczy w latach 1939-1945, Warszawa-Poznań 1987; wyd. II uzup., Bydgoszcz 2000. Eksterminacyjna i dyskryminacyjna działalność hitlerowskich sądów okręgu Gdańsk- Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, Bydgoszcz 1981.

Z rodzinnego albumu