Prof. dr hab. Ryszard Kabaciński

Prof. dr hab. Ryszard Kabaciński (1940 – 2007)

mediewista, historyk dziejów Bydgoszczy, wybitny znawca historii Kujaw, edytor źródeł historycznych do dziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, erudyta, popularyzator wiedzy historycznej o regionie.

 

 

Kalendarium

 • 1940 – urodzony w Gniewkowie w powiecie inowrocławskim. Syn Juliana, prawnika i Moniki z d. Iwańskiej
 • 1958 – egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
 • 1963 – ukończenie studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i obrona pracy magisterskiej Polityczno-społeczne dzieje księstwa gniewkowskiego przygotowanej pod kierunkiem prof. B. Włodarskiego
 • 1963 – podjęcie pracy nauczyciela historii i wiadomości o Polsce i świecie współczesnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
 • 1965 – podjęcie pracy w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym w charakterze asystenta, a następnie adiunkta i kierownika Regionalnej Pracowni Naukowo-Badawczej
 • 1970 – obrona rozprawy doktorskiej Geneza i rozwój miast kujawskich do roku 1400 przygotowanej pod kierunkiem prof. K. Jasińskiego
 • 1989 – 1994 – pełnienie funkcji dyrektora biura BTN
 • 1994 – podjęcie pracy, początkowo jako adiunkt, a następnie starszy wykładowca w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii
 • 2002 – rozprawa habilitacyjna na podstawie pracy Historia miasta Strzelna (przełom XIV/XV wieku – 1773 r.) na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu i uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych zakresie historii Polski do końca XVIII wieku
 • 2003 – nadanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tytułu profesora nadzwyczajnego
 • 2005 – objęcie funkcji kierownika Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Historii UKW w Bydgoszczy
 • 2007 – nagła śmierć, uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku pod Toruniem

Bibliografia prac

strona tytułowa
Historia Bydgoszczy, t. 1, do roku 1920,
red. M. Biskup,
Warszawa 1991
(współautor)
Historia Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu cz. I-II,
Inowrocław 1995
(współautor, red. nauk.)
Przywilej lokacyjny miasta Bydgoszczy 19 IV 1346 r.,
Bydgoszcz 1996 (wyd.).
Historia miasta Strzelna (przełom XIV i XV w.-1773 r.),
Bydgoszcz 2001

Przy pracy, uroczyście i z rodziną

W Pracowni Regionalnej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1971) W Pracowni Regionalnej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1972) W Pracowni Regionalnej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, z dr. Jerzym Wojciakiem (1974)
Kiermasz Książki – Bydgoszcz (1976) W Auli Liceum im. Kasprowicza w Inowrocławiu – wręczenie monografii szkoły Prymasowi Józefowi Glempowi (18.12.1995) Z wnuczką Igą nad Zalewem Koronow- skim w Wielonku (czerwiec 2002)
Odbiór dyplomu habilitacyjnego z rąk Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (19.02.2003) Podczas odbioru dyplomu habilitacyjnego (19.02.2003) Podczas odbioru dyplomu habilitacyj- nego. Od lewej stoją prof. dr. hab. Ryszard Kozłowski, prof. dr hab. Jan Szilling, prof. dr. hab. Stanisław Aleksandrowicz (19.02.2003)

Z księgozbioru prof. dr hab. Ryszarda Kabacińskiego

Pierwsza strona rękopisu doktoratu prof. Kabacińskiego 800-lecie Inowrocławia – jednodniówka Album paleograficzny
prof. dr hab. Ryszard Kabaciński

oprac: Melania Dereszyńska- Romaniuk