Otwarcie czytelni w nowej siedzibie przy Karłowicza 17. Wznowienie wykonywania kwerend

Siedziba Archiwum przy ulicy Karłowicza 17 widok od frontu

1 lipca, w najbliższy poniedziałek, otwieramy czytelnię akt w naszej nowej siedzibie przy ulicy Mieczysława Karłowicza 17.

Do budynku dostać się można tylko wejściem głównym od strony ulicy Karłowicza. Po prawej stronie drzwi znajduje się domofon z oznaczonym przyciskiem łączącym z ochroną obiektu. Pracownik ochrony kieruje osoby zamierzające skorzystać z akt do czytelni znajdującej się po lewej stronie od wejścia, ewentualnie do szatni. Wejście do czytelni przez biuro wydawcze (pokój nr 10).

Archiwum dysponuje ograniczoną liczbą zewnętrznych miejsc parkingowych dla gości. Wjazd na parking znajduje się po lewej stronie budynku (patrząc od strony ulicy). Po zaparkowaniu auta trzeba cofnąć się do wejścia głównego. Na parkingu są też stojaki na rowery. Przypominamy, że ulica Karłowicza jest jednokierunkowa (wjazd od strony ulicy Wyczółkowskiego lub Chopina).

Budynek jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda dla wózków jest przy schodach prowadzących do wejścia głównego. Czytelnia i biuro obsługi klienta wyposażone są w pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. W czytelni znajduje się stanowisko dla osoby na wózku

Wszelkie informacje na temat zasad korzystania z akt uzyskać można pod bezpośrednim numerem telefonu 22 439 04 21.

Wznowione zostało wykonywanie w pełnym zakresie kwerend urzędowych, socjalnych i usługowych

Regulamin czytelni https://www.bydgoszcz.ap.gov.pl/zasady-udostepniania/pracownia-naukowa/czytelnia-regulamin/