Upamiętnienie Mikołaja Kopernika w materiałach archiwalnych

19 lutego 1473 roku w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, jeden z najwybitniejszych astronomów w historii, matematyk, ekonomista, prawnik, lekarz, specjalista w jeszcze wielu innych dziedzinach.

Działalność wybitnego Polaka opisywana jest szeroko w dokumentach źródłowych i publikacjach. Jego postać wspominano także w trakcie wielu wydarzeń rocznicowych. Materiały związane z upamiętnieniem osoby Kopernika zachowały się w zasobie naszego Archiwum.

Ogólnopolska inauguracja obchodów 500 rocznicy urodzin Kopernika odbyła się 18 lutego 1973 roku w Toruniu. Przed południem odbył się wiec na Rynku Staromiejskim, z udziałem przedstawicieli rządu i władz partyjnych, środowisk naukowych, literackich i artystycznych. Złożono kwiaty przed pomnikiem astronoma. Następnie w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim otwarto  wystawę „Kultura artystyczna w ziemi chełmińskiej w czasach Kopernika”. Po południu w auli uniwersyteckiej odbyła się uroczysta akademia. Fotografie dokumentujące te wydarzenia znajdują się w aktach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bydgoszczy, seria 11, sygn. 393.

Dla uczczenia 500 rocznicy urodzin astronoma uczniowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego działającego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy przy ulicy Śląskiej 7 wykonali album pamiątkowy. Znajduje się on w aktach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, sygn. 1607.