Materiały przekazane przez Pana Edwarda Małachowskiego – Zespół Szkół Kolejowych w Bydgoszczy

Pan Małachowski był długoletnim nauczycielem szkoły, a w latach 1990-2002 dyrektorem, najpierw Technikum Kolejowego, a od 1994 roku Zespołu Szkół Kolejowych. Dokumenty przez niego przekazane stały się ważnym uzupełnieniem zespołu akt „kolejówki”.

Szczególnie cenne są fotokroniki szkolne. Zdjęcia obrazują życie szkoły w latach 1950-2000. Bardzo ciekawe są też materiały informacyjne z uroczystości, rocznic, wydarzeń sportowych, zbiory wycinków prasowych oraz proporczyki i odznaki szkolne i szkolnych drużyn sportowych.