Archiwum rodziny Barcikowskich. Skład Mięsa i Wędlin Leona Barcikowskiego w Bydgoszczy

Materiały zostały przekazane przez Pana Witolda Barcikowskiego. Jego przodek, Leon Barcikowski urodził się 4 czerwca 1903 roku w Koronowie, zmarł 4 maja 1975 roku w Bydgoszczy. W latach trzydziestych XX wieku założył Skład Mięsa i Wędlin w Bydgoszczy. Skład mieścił się pierwotnie przy ul. Wiatrakowej, a prawdopodobnie od roku 1936 na parterze przy ul. Chrobrego 20. Firma funkcjonowała do lat pięćdziesiątych XX wieku. Leon Barcikowski był mistrzem rzeźnicko – wędliniarskim, członkiem cechu i komisji egzaminacyjnej.

Przekazane akta to firmowa dokumentacja księgowo – rachunkowa, księga inwentarzowa, miesięcznik “Rzemiosło” z 1950 r., oraz kopie fotografii.