Dar Pani Marty Hejnowskiej

Przodkowie Pani Hejnowskiej od wielu lat mieszkali w Murowańcu koło Bydgoszczy i innych położonych nieopodal wsiach. Do zasobu Archiwum Pani Marta przekazała dokumenty własnościowe dotyczące nieruchomości rodzinnych oraz kilka fotografii. Na zdjęciach widzimy wojskowych z okresu międzywojnia, walczących wcześniej w powstanie wielkopolskim, są fotografie szkolne z połowy ubiegłego wieku z Murowańca i widoki samej wsi z lat siedemdziesiątych.