Materiały osobiste Stefana Pastuszewskiego – posła na Sejm RP i radnego w Bydgoszczy

Stefan Pastuszewski był posłem na Sejm RP I kadencji, wiceprezydentem w latach 1994-1998 i wieloletnim radnym miasta Bydgoszczy. Jest także pisarzem i poetą, tłumaczem literatury, działaczem kulturalnym i społecznym. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 doktoryzował się z nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Przekazane przez Pana Pastuszewskiego archiwalia to opracowania z zakresu inicjatyw kulturalnych, interwencje radnego, korespondencja, zaproszenia i podziękowania za jego działalność. W zbiorze znajdziemy także dokumenty dotyczące jego zaangażowania i samej budowy “Golgoty Bydgoskiej” oraz rekonstrukcji fontanny “Potop”. Inne ciekawe materiały dotyczą utworzenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz działalności Koła Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego w Bydgoszczy.