Rodzina Łącznych z Murowańca

Materiały zostały przekazane przez Pana Edmunda Łącznego, byłego wójta gminy Białe Błota w latach 2000-2003. Rodzina Pana Edmunda zamieszkiwała długie lata w Murowańcu, małej miejscowości położonej także na terenie wymienionej gminy.

Pan Łączny ofiarował archiwum przede wszystkim fotografie szkolne i rodzinne dotyczące Murowańca i Łochowa wykonane krótko po zakończeniu II wojny światowej.