Sadownictwo 2

Pismo do Magistratu w Inowrocławiu informujące o rewizji stanu ogrodu owocowego w Zakładach Wodociągowych w Trzaskach, 7 stycznia 1930 r.