Żydzi w gminie bydgoskiej – Antysemityzm – karykatura