Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby na stanowisko

Archiwista

Do spraw: opracowania archiwaliów XIX-XXI wieku Oddział I Przechowywania, Opracowania i
Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

Więcej informacji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – oferta pracy