Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku
 
Archiwista
 
Do spraw: kwerend w Oddziale II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów – oferta pracy w Archiwum