Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku

archiwista w Oddziale udostępniania zasobu archiwalnego

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów – Oferta pracy