Budowa nowej siedziby – aktualności


25 września 2023

Oficjalne otwarcie nowej siedziby

25 września 2023 roku nowa siedziba Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza 17 została oficjalnie otwarta.

W uroczystości wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, minister i bydgoski poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich.

Po zakończeniu uroczystości goście zwiedzili nowoczesny budynek Archiwum.

Więcej o inwestycji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://archiwa.gov.pl/otwarcie-nowej-siedziby-archiwum-panstwowego-w-bydgoszczy/

18 lipca 2023

29 czerwca 2023 roku Archiwum uzyskało prawomocne pozwolenie na użytkowanie nowej siedziby przy ulicy Karłowicza 17.

Po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wyboru firmy transportowej będzie można rozpocząć przeprowadzkę. Jej planowany termin to druga połowa września.


22 maja 2023

Kolejne prace wykonano na terenie budowy nowej siedziby Archiwum

– zakończono montaż elementów wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami;

– zakończono nasadzenia terenów zielonych;

– zakończono montaż elementów informacji audiowizualnej budynku;

– zakończenie po budowlanych prac porządkowych w celu przygotowania budynku do odbioru przez Inwestora;

– rozruch technologiczny, uruchomienia – branża elektryczna

– rozruch technologiczny, uruchomienia – branża teletechniczna;

– rozruch technologiczny, uruchomienia – branża wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

– procedura odbiorowa budynku przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – pozwolenie na użytkowanie.


15 marca 2023

Prace na budowie nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza wchodzą w fazę końcową.

Wylewana jest posadzka epoksydowa, zamontowana została ślusarka drzwiowa wewnętrzna, rozprowadzana jest instalacja elektryczna i sanitarna. Zakończono prace związane z montażem instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. W magazynach montowane są regały na akta.

Na zewnątrz budynku kontynuowane są roboty związane z budową dróg wewnętrznych oraz chodników. Wykonywane są nasadzenia zieleni wraz z systemem ich nawadniania.


28 października 2022

Trwają działania wewnątrz budynku nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza 17. Wykonywane są prace murarskie, rozprowadzane są instalacje wewnętrzne, wstawiane są okna i drzwi wewnętrzne.

Na zewnątrz obiektu wyrównywany jest teren pod plac manewrowy, wykończona została kanalizacja deszczowa.


4 lipca 2022
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza

W uroczystości poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego na terenie budowy nowej siedziby Archiwum udział wzięli między innymi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych doktor Paweł Pietrzyk, biskup bydgoski ksiądz Krzysztof Włodarczyk oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Relacja z wczorajszej uroczystości
Tutaj dowiesz się więcej o samej inwestycji


2 czerwca 2022
Prace na wyższych kondygnacjach

Trwają zaawansowane prace na 2 i 3 kondygnacji budynku. Rozpoczął się montaż instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach gdzie zakończono już stawianie ścian wylewane są posadzki. Wkrótce podjęte zostaną działania na zewnątrz konstrukcji.


6 maja 2022
Prace na poziomie +1

Na placu budowy nowej siedziby archiwum przy ulicy Karłowicza wkrótce zakończą się prace polegające na zamknięciu poziomu +1.

Wykonywane jest betonowanie części monolitycznej oraz montaż części prefabrykowanych. Wewnątrz konstrukcji stawiane są ścianki działowe. Powoli widać zarys poszczególnych pomieszczeń.

Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.


3 marca 2022
Wykonanie północnej ściany parteru budynku. Instalowanie dźwigu

Rozpoczęto montaż konstrukcji prefabrykowanej obiektu. Gotowa jest już północna ściana parteru. Na budowie stawiany jest także dźwig stacjonarny o całkowitej wysokości 32 metrów. Długość jego ramienia to blisko 50 metrów, jest w stanie przenosić elementy o masie do około 10 ton.


22 lutego 2022
Wykonanie płyty fundamentowej

Na terenie budowy nowej siedziby zakończono wylewanie płyty fundamentowej. W następnym etapie rozpoczęto wykonywanie zbrojenia ścian zewnętrznych konstrukcji budynku.


5 stycznia 2022
Zakończenie etapu fundamentowania pośredniego

Na terenie budowy nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza praca wre niezależnie od warunków pogodowych. Zakończył się właśnie etap fundamentowania pośredniego w postaci wbijania betonowych pali. Aktualnie wykonywane są podkłady betonowe na których układane są zbrojenia fundamentu.


4 października 2021
Przejęcie placu budowy przez firmę Budimex

Dzisiaj w obecności naszych pracowników oraz przedstawicieli firmy SUEZ plac budowy nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza został przejęty przez firmę Budimex- głównego wykonawcę robót budowlanych. O postępach prac będziemy oczywiście informowali na bieżąco.


28 września 2021
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”

Historyczny dzień dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W siedzibie Archiwum przy ulicy Dworcowej 65, w obecności Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pana Ryszarda Wojtkowskiego uroczyście podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” – firmą Budimex S.A. Podpisy złożyli ze strony bydgoskiego Archiwum jego Dyrektor – Pan Eugeniusz Borodij oraz w imieniu Budimexu Dyrektor Rejonu Pan Radosław Slesar.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele firm Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. (projektanta nowej siedziby Archiwum) oraz SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (inwestora zastępczego całej inwestycji).