Budowa nowej siedziby – aktualności


15 marca 2023

Prace na budowie nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza wchodzą w fazę końcową.

Wylewana jest posadzka epoksydowa, zamontowana została ślusarka drzwiowa wewnętrzna, rozprowadzana jest instalacja elektryczna i sanitarna. Zakończono prace związane z montażem instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. W magazynach montowane są regały na akta.

Na zewnątrz budynku kontynuowane są roboty związane z budową dróg wewnętrznych oraz chodników. Wykonywane są nasadzenia zieleni wraz z systemem ich nawadniania.


28 października 2022

Trwają działania wewnątrz budynku nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza 17. Wykonywane są prace murarskie, rozprowadzane są instalacje wewnętrzne, wstawiane są okna i drzwi wewnętrzne.

Na zewnątrz obiektu wyrównywany jest teren pod plac manewrowy, wykończona została kanalizacja deszczowa.


4 lipca 2022
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza

W uroczystości poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego na terenie budowy nowej siedziby Archiwum udział wzięli między innymi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych doktor Paweł Pietrzyk, biskup bydgoski ksiądz Krzysztof Włodarczyk oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Relacja z wczorajszej uroczystości
Tutaj dowiesz się więcej o samej inwestycji


2 czerwca 2022
Prace na wyższych kondygnacjach

Trwają zaawansowane prace na 2 i 3 kondygnacji budynku. Rozpoczął się montaż instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach gdzie zakończono już stawianie ścian wylewane są posadzki. Wkrótce podjęte zostaną działania na zewnątrz konstrukcji.


6 maja 2022
Prace na poziomie +1

Na placu budowy nowej siedziby archiwum przy ulicy Karłowicza wkrótce zakończą się prace polegające na zamknięciu poziomu +1.

Wykonywane jest betonowanie części monolitycznej oraz montaż części prefabrykowanych. Wewnątrz konstrukcji stawiane są ścianki działowe. Powoli widać zarys poszczególnych pomieszczeń.

Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.


3 marca 2022
Wykonanie północnej ściany parteru budynku. Instalowanie dźwigu

Rozpoczęto montaż konstrukcji prefabrykowanej obiektu. Gotowa jest już północna ściana parteru. Na budowie stawiany jest także dźwig stacjonarny o całkowitej wysokości 32 metrów. Długość jego ramienia to blisko 50 metrów, jest w stanie przenosić elementy o masie do około 10 ton.


22 lutego 2022
Wykonanie płyty fundamentowej

Na terenie budowy nowej siedziby zakończono wylewanie płyty fundamentowej. W następnym etapie rozpoczęto wykonywanie zbrojenia ścian zewnętrznych konstrukcji budynku.


5 stycznia 2022
Zakończenie etapu fundamentowania pośredniego

Na terenie budowy nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza praca wre niezależnie od warunków pogodowych. Zakończył się właśnie etap fundamentowania pośredniego w postaci wbijania betonowych pali. Aktualnie wykonywane są podkłady betonowe na których układane są zbrojenia fundamentu.


4 października 2021
Przejęcie placu budowy przez firmę Budimex

Dzisiaj w obecności naszych pracowników oraz przedstawicieli firmy SUEZ plac budowy nowej siedziby Archiwum przy ulicy Karłowicza został przejęty przez firmę Budimex- głównego wykonawcę robót budowlanych. O postępach prac będziemy oczywiście informowali na bieżąco.


28 września 2021
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”

Historyczny dzień dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W siedzibie Archiwum przy ulicy Dworcowej 65, w obecności Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pana Ryszarda Wojtkowskiego uroczyście podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” – firmą Budimex S.A. Podpisy złożyli ze strony bydgoskiego Archiwum jego Dyrektor – Pan Eugeniusz Borodij oraz w imieniu Budimexu Dyrektor Rejonu Pan Radosław Slesar.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele firm Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. (projektanta nowej siedziby Archiwum) oraz SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (inwestora zastępczego całej inwestycji).