Kujawy jako granica 1772-1920

W 2022 roku mija 250 lat od pierwszego rozbioru Polski, w wyniku którego do państwa pruskiego włączono część obszaru Kujaw, w tym większość obszaru województwa inowrocławskiego. Rozpoczął się długi, mający swe konsekwencje do dziś, podział przynależności państwowej Kujaw wschodnich i zachodnich (z wyjątkiem lat 1793-1815, gdzie całe Kujawy należały najpierw do państwa pruskiego, następnie zaś do Księstwa Warszawskiego).
Niezwykle trwałe okazały się szczególnie podziały z roku 1815.
Niniejsza wystawa przedstawia problematykę Kujaw widzianych jako obszar nadgraniczny.

Rozbiory Polski

Słupy graniczne

Budynki graniczne

Przekraczanie granicy

Nielegalne przekraczanie granicy/przemyt

Relikty pogranicza porozbiorowego