40-lecie Bydgoskiego Marca 1981

Logo Bydgoskiego Marca’81
Logo, zaprojektowane przez Jerzego Janiszewskiego, z okazji 40-lecia bydgoskiego marca – Bydgoszcz’81.

19 marca 1981 roku to ważna data we współczesnej historii nie tylko Bydgoszczy, ale i całego kraju. Tego dnia miały miejsce wydarzenia, które rozpoczęły jeden z poważniejszych kryzysów między władzami PRL a „Solidarnością”. W czasie obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej usunęli siłą z sali delegację związkowców, którzy przedstawić mieli stanowisko strajkujących rolników domagających się rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Brutalnie pobici zostali przewodniczący MKZ „Solidarność” w Bydgoszczy Jan Rulewski oraz działacze związkowi- Michał Bartoszcze i Mariusz Łabentowicz.

20 marca 1981 roku zaczął się strajk w regionie. 23 marca w Bydgoszczy zebrała się Krajowa Komisja Porozumiewawcza i podjęła uchwałę o ogólnopolskim strajku ostrzegawczym. 27 marca zadecydowano o strajku generalnym od 31 marca. Jednak dzień przed tą datą zawarto tak zwane „porozumienie warszawskie”, na mocy którego Solidarność zrezygnowała z przewidzianej akcji strajkowej. 17 kwietnia 1981 roku zawarto porozumienie bydgoskie gwarantujące rejestrację Solidarności Rolników Indywidualnych, co ostatecznie nastąpiło 12 maja.

Logo 40-lecie Bydgoskiego Marca'81

Bydgoski Marzec
w materiałach informacyjnych Solidarności

Bydgoski Marzec
zapis dokumentalny

Komunikaty
komitetów strajkowych

Pierwszy numer
Tygodnika Solidarność

Wolne Związki