Manifestacje patriotyczne Bydgoszczan 1920 – 1939

Bydgoszcz w okresie międzywojennym była miejscem szeregu manifestacji patriotycznych Polaków. Prezentacją niniejszą pragniemy przypomnieć część tych wielkich dni w dziejach międzywojennej Bydgoszczy oraz ukazać atmosferę im towarzyszącą.

Uroczysty powrót do Polski 20 I 1920

Pierwszą okazją do manifestowania patriotyzmu Bydgoszczan było przyłączenie do Polski w styczniu 1920 r. Wydarzenie to z odrodzonym Wojskiem Polskim pod dowództwem gen. Dowbór Muśnickiego w roli głównej, miało bardzo uroczysty przebieg.


Józef Piłsudski w Bydgoszczy 6 – 7 VI 1921

Podkreśleniem związków Bydgoszczy z Rzeczypospolitą służyła wizyta Naczelnika Państwa w dniach 6-7 VI 1921, oczekiwana przez Bydgoszczan. Dali temu wyraz jeszcze pod władzą pruską w czasie wizyty Marszałka w Poznaniu 27 X 1919. Wizyta w Bydgoszczy obejmowała m.in. przejście na dworcu przed kompanią honorową, przywitanie władz miasta, przejazd karocą wśród szpalerów stowarzyszeń, cechów i mieszkańców ul. Dworcową na ul. Gdańską, gdzie Naczelnik przyjął defiladę batalionu reprezentacyjnego 15 dywizji piechoty, a następnie udał się do kamienicy prezydenta Maciaszka, a potem do starostwa. Podczas przejazdu był entuzjastycznie witany przez mieszkańców. Pozdrowił ich z balkonu. Także przejazd do Teatru, jak sam wyjazd był okazją do manifestacji Bydgoszczan.


Wizyta Prezydenta S. Wojciechowskiego 3 VIII 1924

Prezydent Stanisław Wojciechowski został zaproszony przez Prezydenta Bydgoszczy Śliwińskiego z okazji ogólnopolskich regat wioślarskich. Po oficjalnym powitaniu na dworcu kolejowym i w ratuszu Prezydent dokonał otwarcia boiska sportowego oraz odebrał hołd bydgoskich towarzystw sportowych. Na otwarcie regat do Brdyujścia Prezydent udał się parowcem. W programie pobytu było też poświęcenie sztandarów bydgoskich pułków (59, 61 i 62), posiedzenie Izby Przemysłowo- Handlowej, otwarcie wystawy rzemieślniczej w Szkole Przemysłowej, udział w wyścigach konnych 16 Pułku Ułanów oraz uroczysty obiad.


Prezydent I. Mościcki w Bydgoszczy 31 VII 1927

Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego miała związek przede wszystkim z uroczystym odsłonięciem pomnika Henryka Sienkiewicza, wystawionym ze składek Bydgoszczan. Przy okazji zwiedził miasto i Muzeum Miejskie oraz wziął udział w uroczystym śniadaniu na swoją cześć, wydanym przez magistrat.

Bydgoszcz wita wojsko 15 IX 1937

Uroczyste powitanie oddziałów Wojska Polskiego powracających z ćwiczeń wojskowych było wydarzeniem o znaczeniu politycznym wykraczającym poza granice Bydgoszczy, odnotowanym w obszernych, entuzjastycznych artykułach przez chyba wszystkie polskie gazety. Wielka defilada wojskowa w latach zaostrzających się stosunków międzynarodowych miała pokazać siłę Polski oraz być okazją zamanifestowania powszechnego poparcia społeczeństwa dla wojska i jej wodza naczelnego Marszałka Śmigłego-Rydza.