Polska Rada Ludowa w Bydgoszczy I

Protokół z posiedzenia Rady Ludowej z 19 stycznia 1919