Przekazanie zbioru archiwaliów dra Boguckiego

Uroczyste przekazanie zbiorów