Działanie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w okresie kwarantanny

Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o ograniczeniu działalności archiwów państwowych i zamknięciu czytelni do odwołania informujemy, że:

do odwołania Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Oddział w Inowrocławiu nie przyjmują interesantów zewnętrznych. Sekcja Archiwum w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej 27 jest nieczynna.

Prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu oraz o kierowanie spraw na adres: 
kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl  lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 8.05 do 14.50 , w siedzibie przy ul. Dworcowej 65 w Bydgoszczy, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Ponadto przypominamy, że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie czytelnie Archiwum są zamknięte aż do odwołania. 

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Bydgoszczy oraz Oddziału w Inowrocławiu materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach:

 www.genealogiawarchiwach.pl i www.szukajwarchiwach.gov.pl

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie. 

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

Szanowni Państwo w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-
dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej

zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Zawieszenie działalności czytelni Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy informuje, że na mocy decyzji  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o ograniczeniu działalności podległych mu archiwów  państwowych od 12 marca 2020 r. do odwołania ulega zawieszeniu działalność naszych czytelni .

Ponadto, w trosce o zdrowie Użytkowników i Pracowników Archiwum, bardzo prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum akt metrykalnych i urzędów stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronach: www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.genealogiawarchiwach.pl