Akcja społeczna Archiwów Państwowych

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy.

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Więcej “Akcja społeczna Archiwów Państwowych”

Archiwum Pandemii A. D. 2020

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy wraz z pozostałymi archiwami państwowymi w Polsce, włącza się do akcji pod nazwą Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2), zainicjowanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Motywem przewodnim tego działania jest zgromadzenie i zabezpieczenie w zasobie Archiwum prywatnych zbiorów dokumentów w różnorodny sposób związanych z tak nadzwyczajnym wydarzeniem w historii, jak przebieg pandemii w Polsce. Ostatecznym zamiarem jest stworzenie ogólnopolskiej kolekcji specjalnej. Realizacja przedsięwzięcia zakłada szeroką i aktywną współpracę społeczności lokalnych, zarówno w wymiarze indywidualnym (osobistym), jak i w organizacyjnym (stowarzyszenia, grupy wsparcia, działania pomocowe, itp.) Akcja polega na przekazywaniu zachowanej dokumentacji do zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Przejmowanie dokumentacji będzie odbywać się zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną.

Materiały elektroniczne prosimy przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: archiwumpandemii@bydgoszcz.ap.gov.pl

Przejmowanie dokumentacji w formie tradycyjnej będzie odbywać się bezpośrednio w Archiwum. Przekazane materiały zostaną złożone w specjalnie przygotowanym pojemniku z oznaczeniem Archiwum Pandemii A. D. 2020”. W pojemniku będą umieszczane materiały dostarczone osobiście jak i drogą korespondencyjną. W przypadku kontaktu osobistego w przekazaniu będzie uczestniczył wyznaczony pracownik (archiwista), który potwierdzi złożenie wymaganych oświadczeń i zgód w formie umowy darowizny. Na życzenie darczyńcy Archiwum wykona kopie cyfrowe lub kopie tradycyjne (wydruki) przekazanej dokumentacji.

Zebrane w ten sposób materiały złożą się na kolekcje specjalną Archiwum Pandemii A.D.2020 w zasobie AP w  Bydgoszczy. Sądzimy, że wśród ofiarowanych materiałów znajdą się interesujące opinie, zapiski, relacje, fotografie itp., dotyczące samej pandemii oraz konkretnych wydarzeń, w których być może darczyńcy mieli okazję uczestniczyć osobiście. Zgromadzona dokumentacja, nieco inna w charakterze, zapewne uzupełni oficjalne źródła urzędowe.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przewiduje również organizację konkursu na zapiski rodzinne archiwistów w czasach pandemii. Celem konkursu będzie utrwalenie tych wydarzeń w wymiarze prywatnym i rodzinnym.

Więcej informacji o akcji Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2) pod adresem:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5166-archiwum-pandemii-a-d-2020