Akcja społeczna Archiwów Państwowych

Archiwum Pandemii A.D. 2020.

Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy.

Chcesz, aby następne pokolenia dowiedziały się, jak żyliśmy w czasie pandemii wywołanej koronawirusem? Jak zmienił on nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła epidemia i w jaki sposób się do nich dostosowaliśmy? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Jakie mieliśmy rozterki, wątpliwości, obawy, a co dawało nam nadzieję? W jaki sposób przetrwaliśmy? Zadbaj o to i przekaż nam swoje relacje i materiały, które stanowić będą bezcenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń.

Hasło akcji:

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2).

Cel:

Efektem akcji będzie zgromadzenie w archiwach państwowych wyjątkowej kolekcji „dokumentów chwili” z szerokim udziałem społeczeństwa. Tak stworzony przekaz źródłowy, dotyczący wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Więcej o akcji:

Wszyscy tworzymy historię. Wspólnie dokumentujmy czasy, w których żyjemy. Przekazujmy świadectwa naszych czasów do Archiwów Państwowych. To archiwa państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą i przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Do kogo:

Uczestnikiem akcji może zostać każdy obywatel – zarówno osoba prywatna, jak też stowarzyszenia, organizacje, wspólnoty społeczne które zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami powstałymi w formie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, memy, fotografie, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, nagrania audio, video, inne formy medialne, materiały na stronach internetowych, to wszystko źródła dokumentujące zjawisko pandemii w Polsce, w najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, społecznym, zawodowym.

Gdzie:

33 Archiwa Państwowe w całej Polsce wraz z oddziałami zamiejscowymi w 39 miejscowościach oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – baza adresowa na stronach: archiwa.gov.pl oraz archiwarodzinne.gov.pl