Komunikat


Szanowni Państwo,

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy podjęło przygotowania do wykonywania zadań statutowych w pełnym zakresie. Jednym z nich jest bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach. W związku z tym prowadzimy obecnie przygotowania organizacyjne i materiałowe mające na celu otwarcie, na razie w ograniczonym zakresie, naszych czytelni. W jaki sposób i kiedy będzie można bezpośrednio korzystać ze zgromadzanych przez Archiwum materiałów archiwalnych, powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej.