Oferty pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku

archiwista do spraw: kształtowania narodowego zasobu archiwalnego w Oddziale Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów – Oferta pracy

Siedziba archiwum z lotu ptaka, na dachu instalacje