Międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”

Międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki” rozpocznie się już w ten czwartek! Zapraszamy do zdalnego udziału w wydarzeniu!

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Archiwum Narodowym w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 22 E. Udział w konferencji osób niebędących prelegentami możliwy jest wyłącznie w trybie zdalnym. Wydarzenia będzie transmitowane na żywo na stronie konferencji, Facebooku i YouTube Archiwów Państwowych i Archiwum Narodowego w Krakowie.   

Zarejestruj swój udział na stronie konferencji poprzez zakładkę Rejestracja, jeśli chcesz otrzymywać informacje pokonferencyjne.

Konferencja skierowana jest przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, przedstawicieli Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, przedstawicieli instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowiska naukowego i akademickiego, realizujących programy edukacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury Krakowa, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Więcej “Międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki””

Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku
 
Archiwista
 
Do spraw: kwerend w Oddziale II Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów – oferta pracy w Archiwum

„Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” 16-17 listopada 2021

„Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny.

Baner-nowy-28.10v4

Do udziału w Forum zaprosiliśmy znakomitych gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.

Zasoby Internetu archiwizowane są w wielu krajach świata i Europy począwszy od połowy lat 90. XX wieku, a archiwistyka WWW to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. W Polsce do tej pory archiwizacja Webu podejmowana była na stosunkowo niewielką skalę, a dyskusja prowadzona w tym zakresie, miała głównie charakter akademicki. Doceniając dotychczasowy dorobek wielu osób i instytucji, chcielibyśmy stworzyć dobrą atmosferę do szerszego namysłu i konsultacji, które przy Państwa udziale i zaangażowaniu, doprowadzą do wskazania konkretnych rozwiązań, prowadzących do budowy optymalnego archiwum polskich zasobów WWW. Rozwiązań, które dbając o jakość zbiorów i legalność ich gromadzenia, zapewnią też odpowiednią ochronę praw autorskich i obywatelskich, w tym poszanowanie prywatności użytkowników.

Prelekcje – połączone z sesją otwartych pytań – naszych zagranicznych partnerów w pierwszym dniu Forum, będą okazją do zapoznania się z ich pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, związanymi z budową archiwum Webu i wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zasad gromadzenia i udostępniania zgromadzonych w nim zasobów. Poznając najlepsze know how i dzieląc się nim z Państwem, chcemy wzmocnić naszą przyszłą, wspólną efektywność na tym polu.

Formuła drugiego dnia Forum oparta będzie na trzech panelach dyskusyjnych. Dyskusja w ramach panelu prawnego ogniskować będzie się wokół najważniejszych podstaw i niezbędnych zmian legislacyjnych, które powinny zapewnić legalne, społecznie akceptowane gromadzenie oraz udostępnianie wybranych zasobów WWW. Panel metodyki archiwalnej ma pomóc w wypracowaniu niezbędnej dla archiwizacji WWW polskiej terminologii. Jego uczestnicy będą rozważać także, jak odnieść obecne zasady opracowywania zbiorów archiwalnych do obiektów re-born digital, gromadzonych w archiwach WWW. Panel technologiczny skupiać się będzie wokół niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych. Podczas tej części wspólnie szukać będziemy również optymalnych pomysłów na oprogramowanie i systemy umożliwiające skuteczne uruchomienie i utrzymanie polskiego archiwum Webu.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Forum w trybie zdalnym. Udział w Forum jest bezpłatny. Obowiązuję rejestracja. Liczba uczestników jest ograniczona.

Zarejestruj się poprzez formularz!

Obrazy rodziny von Bethmann-Hollweg po konserwacji

Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch XIX-wiecznych obrazów olejnych znajdujących się w naszym zasobie w zespole archiwalnym rodziny von Bethmann-Hollweg z Runowa Krajeńskiego. Renowację obiektów przeprowadzono w Katedrze Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace wykonane zostały przez Panią Iwonę Jabłońską pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego, dr hab. Sławomira Kamińskiego i dr hab. Mirosława Wachowiaka.

Dobra runowskie w 1852 roku nabył Theodor von Bethmann-Hollweg, syn Maurycego, ówczesnego ministra kultury Prus, który jednocześnie był przyjacielem Fryderyka Wilhelma IV. Członkowie rodziny zapisali się na trwale na kartach historii Niemiec. To m.in. bratanek Theodora- Teobald, był w latach 1907-1917 kanclerzem Cesarstwa Niemieckiego i premierem Prus. Niestety dla Bethmann-Hollwegów kłopoty finansowe zmusiły ich w 1929 roku do sprzedaży posiadłości i przeprowadzki do Niemiec. Kilka miesięcy później majątek rozparcelowano.

Decyzję o przekazaniu do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy pamiątek, dokumentów rodzinnych i dzieł sztuki pozostałych po swoich przodkach podjęli mieszkający w Wielkiej Brytanii prawnukowie Theodora – bracia Derek i Aleksander von Bethmann-Hollweg. W przejętych w latach 2003-2004 materiałach były także wspomniane obrazy.

Pierwszy z obiektów to portret Theodora von Bethmann-Hollweg, prawnika, dyplomaty, posła do Reichstagu. Był on pierwszym w rodzinie właścicielem posiadłości w Runowie. W czasie jego życia przebudowano pałac, pobudowano nowe budynki i zabudowania folwarczne.

Sam obraz, datowany na 1883 rok, to klasyczny portret wykonany techniką olejną na deskach z drewna lipowego. Autorem dzieła jest Franz von Lenbach, niemiecki malarz realistyczny i portrecista. Ten jeden z najbardziej znanych w Niemczech i Austrii artysta namalował m.in. kilkadziesiąt portretów Otto von Bismarcka, cesarza Wilhelma I, królów Ludwika I i Ludwika II, papieża Leona XIII, oraz wielu znanych postaci ówczesnego życia polityczno-społecznego.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,
Archiwum rodziny von Bethmann-Hollweg z Runowa Krajeńskiego, sygn. 182, portret Teodora von Bethmann-Hollweg,
autor Franz von Lenbach (olej)

Drugi obraz, powstały około 1890 roku przedstawia Fredę von Bethmann-Hollweg, żonę Theodora, córkę nadprezydenta Prowincji Poznańskiej – von Arnim-Boitzenburga. Autor dzieła, wykonanego także na drewnie lipowym, jest nieznany.

 

 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy,
Archiwum rodziny von Bethmann-Hollweg z Runowa Krajeńskiego, sygn. 181, portret Fredy von Bethmann-Hollweg (olej)

Obiekty po przejęciu przez Archiwum posiadały liczne zabrudzenia powierzchniowe, występowały na nich pęknięcia i odpryski farby, a drewniane podłoże w kilku miejscach powyginało się. Zabiegi konserwatorskie powstrzymały dalszą destrukcję oraz pozwoliły na ukazanie w pełnej krasie walorów artystycznych dzieł. W przyszłości zostaną one zapewne wyeksponowane przy okazji wystaw zasobu Archiwum.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”

28 września 2021 roku to historyczny dzień dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W siedzibie Archiwum przy ulicy Dworcowej 65, w obecności Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pana Ryszarda Wojtkowskiego uroczyście podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy” – firmą Budimex S.A. Podpisy złożyli ze strony bydgoskiego Archiwum jego Dyrektor – Pan Eugeniusz Borodij oraz w imieniu Budimexu Dyrektor Rejonu Pan Radosław Slesar.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele firm Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. (projektanta nowej siedziby Archiwum) oraz SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (inwestora zastępczego całej inwestycji).

Więcej o nowej siedzibie Archiwum

Oferta pracy w Archiwum

Dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy poszukuje osoby na stanowisko

Archiwista

Do spraw: opracowania archiwaliów XIX-XXI wieku Oddział I Przechowywania, Opracowania i
Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych

Więcej informacji znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – oferta pracy

Otwarcie czytelni akt w Archiwum w Bydgoszczy

Informujemy, że od środy 5 maja 2021 roku wznawiają działalność czytelnie akt Archiwum w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej i przy Wiślanej. Czytelnia w Inowrocławiu w dalszym ciągu jest nieczynna

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej zasadami korzystania z akt.

Aktualny regulamin korzystania z akt: https://www.bydgoszcz.ap.gov.pl/zasady-udostepniania/pracownia-naukowa/czytelnia-regulamin/