Darczyńcy z lat 2021-2022

6 grudnia to Dzień Darczyńcy, ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka w uznaniu dla wszystkich darczyńców archiwów państwowych.

Archiwa rodzinne w szczególny sposób wzbogacają narodowy zasób archiwalny. Dokumenty mają często wielką wartość sentymentalną dla ich właścicieli. Przechowywane w domach fotografie, albumy, pamiętniki i inne pamiątki są także świadectwami historii całego regionu, a często także i kraju. Przekazując swoje zbiory archiwom państwowym ofiarodawcy sprawiają, że będą one także dostępne publicznie przez wiele pokoleń.

Rodzinne kolekcje zgromadzone w archiwach państwowych są otoczone kompleksową opieką, także  konserwatorską. Docelowo poddane digitalizacji są systematycznie udostępniane w internecie, przede wszystkim na portalu szukajwarchiwach.gov.pl.

Archiwum Edwarda Szmańdy

Dar Pana Marka Marianowskiego

Materiały osobiste Stefana Pastuszewskiego – posła na Sejm RP i radnego w Bydgoszczy

Materiały przekazane przez Pana Edwarda Małachowskiego – Zespół Szkół Kolejowych w Bydgoszczy

Archiwum rodziny Barcikowskich. Skład Mięsa i Wędlin Leona Barcikowskiego w Bydgoszczy

Rodzina Łącznych z Murowańca

Dar Pani Marty Hejnowskiej